Certyfikaty ISO w Krakowie, co to jest i z czym to się je.

Jako mała firma, która przystepuje do przetargów czy też zamówień publicznych możesz spotkać się z wymogiem posiadania certyfikatu ISO.  Jest wiele certyfikatów ISO oznaczonych konkretnymi liczbami np. ISO 90001, ISO 500001, jednak to co łączy je wszystkie to fakt iż potwierdzają one, że produkty, usługi czy procesy w danej firmie są zgodne z międzynarodowymi standardami. Tak więc posiadając certyfikat z danej dziedziny potwierdzamy tym samym, że nasza firma dostosowana jest w danym obszarze do norm międzynarodowych.

Normy ISO opisują ponad 20000 różnych standardów dotyczących usług, towarów oraz procesów. Największa grupę stanowią normy z grupy ISO 90001, które mogą być wprowadzone niezależnie od wielkości oraz rodzaju danego przedsiębiorstwa i świadczą o tym, że posiadacz zapewnie stale ulepszane produkty i usługi wysokiej jakości.

Rodziny standardów ISO możemy podzielić na grupy:

  • wspomniane wyżej ISO90001,
  • ISO 14000 służy do zarządzania środowiskiem, które jest wykorzystywane na przykład przez firmy zajmujące się gospodarką odpadami,
  • ISO 13485 dla urządzeń medycznych,
  • ISO / TS 29001 dla przemysłu naftowego i gazowego,
  • ISO / IEC 90003 dla inżynierii oprogramowania,
  • ISO 17582 dla rządowych organizacji wyborczych,
  • ISO 18091 dla samorządów.

Dokumentacje dotyczące wymogów stawianych przez ww normy są ogulnodostępne.

Sama organizacja nie wystawia certyfikatów ISO. Służą do tego firmy certyfikujące, które przeprowadzają audyt i sprawdzają czy wdrożone procedury i procesy są zgodne z wymogami konkretnej normy ISO. Istnieją również firmy (również W Krakowie i okolicach)które zajmują się kompleksową obsługą od wdrożenia po certyfikację ISO przykładowo: WISO Group.

Wiekszość firm zaczyna certyfikację od norm z grupy 90001, gdyż jest ona niejako podstawą do pozostałych norm.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>